Driftskostnader

Driftskostnaderna varierar starkt beroende på vilken typ av bostad man har köpt och hur mycket och hur ofta man använder den.
Kostnaden för El, Vatten och Försäkring brukar vara ungefär som i Sverige.
Om det finns en "Gemensamhetsförening" för bostaden, så varierar den avgiften kraftigt beroende på vad som ska hållas efter. Det kan finnas en gemensamhetspool, grönytor, häckar, blommor och palmer som regelbundet ska ses över och skötas, etc.
Den totala driftskostnaden för en lägenhet på 2 sovrum, brukar ligga på ca. 1500 – 2000 per månad.

Den kommunala fastighetsskatten (IBI), betalas en gång om året mellan augusti till oktober, och beräknas på fastighetens storlek och taxeringsvärde.

Förutom de här uppräknade och nödvändiga kostnaderna, så tillkommer även andra, beroende på livsstil. Telefon – Internet – Bilskatt – Etc.

OBS! Kom ihåg att de flesta av de här kostnaderna dras direkt från bankkontot, och innan fakturan kommer.

Det betyder att det är viktigt att hålla koll på saldot på kontot. Om det inte finns tillräckligt med pengar på kontot, stängs servicen helt enkelt av, och det kan få drastiska följder, om det t.ex. är för elen. Mycket onödigt arbete tillkommer senare med att behöva öppna nya konton hos leverantörerna.

Bostäder