Köpekostnader

Notarie

  • Beräknas efter en särskild, progressiv skala, beroende på fastighetens värde.

Registrering i fastighetsregistret

  • Beräknas efter en särskild, progressiv skala, beroende på fastighetens värde.

MOMS (IVA)

  • På Nyproducerade fastigheter betalas Moms med 8 % av det i kontaktet angivna värdet. För juridiska personer, är det 10 %
  • På Återförsäljning, fastställs den av de lokala myndigheterna. T.ex. i Valencia är det 10% av det i kontraktet angivna värdet.

Plus Valia.

  • Det är en s.k. "Kapitalvinstskatt". Skattesatsen bestäms av kommunerna på provinsnivå och beräknas utifrån fastighetens taxeringsvärde, och antal år i det sista innehavet. Säljaren betalar oftast detta.

Normalt räknar man med att de totala kostnaderna vid ett förvärv av en fastighet uppgår till ca. 13 %, lagt till det i kontraktet uppgjorda priset. Kommer det nya hypotek därtill, så blir det ca. 16 %

Bostäder